Unikátne fotografie s profesionálnou fotografickou výbavou

Získať odmenu

Kúpte digitálnu zrkadlovku Canon EOS 5D Mark IV, EOS 5DS, EOS 5DS R alebo EOS 1D X Mark II, zaregistrujte svoj nákup a získajte odmenu -
karbónový statív a hlavu Manfrotto v hodnote 390€.

Digitálne zrkadlovky

EOS 5D MARK IV
EOS 5D MARK IV

+ darček

EOS 5DS
EOS 5DS

+ darček

EOS 5DSR
EOS 5DS R

+ darček

EOS 1Dx MARK II
EOS 1D X MARK II

+ darček

Karbónový statív a statívová hlava

Karbonový stativ Manfrotto
Karbónový statív Manfrotto MT 190CXPRO4
 • 4 sekcie nôh
 • Hmotnosť 1,65 kg
 • Maximálne zaťaženie 7 kg
 • Nastavenie nôh (uhol): 25°.46°.66°.88°
 • Výška rozloženého statívu 52,2 cm
 • Maximálna pracovná výška 8 cm
 • Maximálna výška 135 cm
Stativová hlava Manfrotto
Statívová hlava Manfrotto 496 RC2
 • Kvalitná statívová hlava s guľovou konštrukciou typu MINI a otočnou doštičkou MA 200PL-14
 • Výška hlavy dosahuje 12,5 cm a samotná hlava váži 400 g
 • Vďaka kvalitným použitým materiálom je maximálne zaťaženie tejto hlavy 6 kg
 • Bočný sklon sa pohybuje v nastaviteľnom rozptyle +90° -90°
 • Horizontálne vedenie je Pan 360°

Ako to funguje

Shop

Kúpte vybraný produkt Canon

Form

Vyplňte formulár a nahrajte kópiu účtenky

Check""

Počkajte na schválenie žiadosti

Získajte odmenu

Registrácia

Vyplňte všetky povinné políčka označené "*".

Osobné údaje

Musíte vyplniť Vaše krstné meno a priezvisko.
Musíte vyplniť ulici a popisné číslo
Musíte vyplniť mesto.
Musíte vyplniť PSČ.
Musíte vyplniť telefónne číslo.
Musíte vyplniť e-mail.

Informácie o produkte

Musíte vybrať produkt.
Musíte vyplniť výrobné číslo.
Musíte zadať dátum zakúpenia produktu.
Musíte vyplniť meno predajca.

Nahrať doklad o nákupe:*

NAHRAŤ Musíte nahrať doklad o kúpe.
Musíte vybrať, ako ste sa dozvedeli o tejto akcii.

* Kompletné pravidlá a podmienky akcie nájdete nižšie.

Akcia platí u týchto predajcov


Predajcovia EOS 5Ds, EOS 5DS R, EOS 1DX Mark II

Predajcovia EOS 5D Mark IV

Pravidlá a podmienky akcie EOS PROMO 2017

 1. Akcia Canon EOS PROMO 2017 (ďalej len akcia) je určená výhradne pre konečných spotrebiteľov. Cieľom akcie je odmeniť nových majiteľov vybraných zrkadloviek Canon. Typ odmeny je stanovený podľa konkrétnych produktov, ktorých zoznam nájdete na webových stránkach canon.sk/eospromo.
 2. Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť Canon Slovakia spol. s r.o., Karadžičova 8, Bratislava. Organizátorom akcie je spoločnosť CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8. Akcia sa vzťahuje na produkty zakúpené od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 u vybraných predajcov. Registrácia príslušného nákupu je možná do 31. 1. 2018.
 3. Podmienkou účasti je zakúpenie vybraného produktu u vybraných predajcov v Slovenskej republike. Akcia sa nevzťahuje na produkty zakúpené vo veľkoobchodoch, od distribútorov a iných predajcov, než sú uvedení na webovej adrese canon.sk/eospromo. Všetky produkty akcie musia byť nové a originálne produkty Canon. Podmienky tejto akcie nespĺňajú produkty zakúpené z druhej ruky, renovované či repasované produkty ani produkty falšované či akokoľvek inak porušujúce práva na duševné vlastníctvo spoločností skupiny Canon. Produkty vrátené predajcovi nemôžu byť do akcie zaradené a účastníci, ktorí si tieto produkty budú nárokovať, tým porušia pravidlá akcie. Ak sa spoločnosť Canon o takom zneužití dozvie, môže proti prípadným účastníkom podniknúť právne kroky. Všetky produkty akcie musia byť dodané a distribuované spoločnosťou Canon Europa N. V. alebo spoločnosťami skupiny Canon so sídlom v EHP, vo Švajčiarsku či v Lichtenštajnsku.
 4. Podmienkou účasti je potvrdenie o zakúpení produktu. Dátum nákupu musí spadať do obdobia od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 vrátane. Produkty zakúpené mimo tohto obdobia nebudú do akcie zaradené. Akcia sa vzťahuje na všetky aktuálne súpravy ("kity") k daným modelom.
 5. Odmenu za nákup si možno nárokovať najneskôr do 31. 1. 2018 a toto nárokovanie možno uskutočniť len prostredníctvom webovej stránky www.canon.sk/eospromo vyplnením formulára a nahraním kópie platnej účtenky. Účastníci potom dostanú e-mail s potvrdením, že ich požiadavka bola prijatá. Ak účastník takýto e-mail nedostane do 24 hodín od odoslania žiadosti alebo nemá prístup k počítaču, mal by sa obrátiť na našu telefonickú podporu na čísle +420 226 203 693 (v pracovných dňoch 9,00 – 17,00 h, pri volaní zo Slovenska je nutná predvoľba +420). Organizátor ani prevádzkovateľ akcie nenesú zodpovednosť za oneskorené alebo nedoručené žiadosti.
 6. Platné nároky na odmenu budú zaslané do 7 týždňov (49 dní) od dátumu prijatia nároku. Dátumom prijatia nároku sa rozumie dátum registrácie pri nárokovaní prostredníctvom webovej stránky. Odmena bude zaslaná Českou poštu DOPORUČENE využitím služby BALÍK DO RUKY. Všetky zásielky budú poistené proti krádeži. O odoslaní odmeny bude účastník informovaný e-mailom. Odmenu nemožno vymeniť za iné produkty či služby, prípadne vyplatenie v hotovosti či prevod na účet. Odmeny nie sú súdne vymáhateľné.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť nárok na odmenu najmä z týchto dôvodov:
  1. nákup produktu neprebehol v danom termíne,
  2. nárok bol prijatý po 31. 1. 2018,
  3. z účtenky nemožno prečítať alebo overiť model produktu, predajcu či dátum zakúpenia,
  4. nárok odmeny nie je v súlade s pravidlami,
  5. formulár nebol vyplnený úplne alebo pravdivo,
  6. výrobné číslo produktu je neplatné,
  7. účastník akcie nemôže doložiť nákup produktu originálom alebo kópiou dokladu o nákupe,
  8. nákup produktu nebol uskutočnený u vybraného predajcu.
 8. V prípade nárokovania si výplaty odmeny na viac než 2 produkty pri registrácii nárokov na rovnakú osobu alebo pri registrácii nároku na rovnakú adresu sa bude každý nárok riešiť individuálne. V tomto prípade môže byť výplata odmeny uskutočnená aj po uplynutí 6 týždňov od dátumu prijatia nároku.
 9. Akcie sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Canon Slovakia spol. s r.o., CreativeDreams s.r.o. ani osoby im blízke. Akcie sa tiež nesmú zúčastniť osoby s trvalým pobytom mimo Slovenskú republiku. Akcie sa nesmú zúčastniť osoby mladšie než 15 rokov.
 10. Zákazník dáva účasťou na akcii súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre potreby tejto akcie.
 11. Organizátor a prevádzkovateľ akcie si vyhradzujú právo kedykoľvek zrušiť platnosť, upraviť alebo zmeniť túto akciu bez vzniku akýchkoľvek záväzkov, ale vždy sa budú snažiť minimalizovať vplyv takýchto zmien na účastníka akcie, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. Okrem toho si vyhradzujú právo na preverenie akýchkoľvek nárokov s cieľom zaistenia dodržania týchto podmienok, ako i právo na vyžiadanie si ďalších informácií a dodatočných dokumentov. Organizátor akcie si vyhradzuje právo vylúčiť nároky alebo účastníkov, ak má podozrenie, že sa akcia akokoľvek zneužíva. Rozhodnutia vo veci tejto akcie sú konečné a nebude sa o nich viesť žiadna korešpondencia.

V Bratislave, 29. 9. 2017.

Prípadné otázky smerujte na organizátora akcie:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: canon@creativedreams.cz