Rozprávajte príbehy

Rozprávajte príbehy ZÍSKAJTE PROFI DARČEK K VAŠEJ PROFI VÝBAVE

Kúpte vybranú digitálnu zrkadlovku Canon, zaregistrujte svoj nákup a získajte odmenu. Pre každý produkt je na výber z dvoch odmien. Výber odmeny vykonajte v registračnom formulári.

Akcia trvá od 15. 2. 2018 do 31. 8. 2018 pre digitálne zrkadlovky.

Digitálne zrkadlovky

EOS 5DSR
EOS 5DSR

+ odmena

FOMEI LED WIFI-100D

ALEBO

Canon Speedlite 430EX III-RT
EOS 5DS
EOS 5DS

+ odmena

FOMEI LED WIFI-100D

ALEBO

Canon Speedlite 430EX III-RT
EOS 5D MARK IV
EOS 5D MARK IV

+ odmena

FOMEI LED WIFI-100D

ALEBO

Canon Speedlite 430EX III-RT
EOS 6D MARK II
EOS 6D MARK II

+ odmena

FOMEI LED BAR 17W

ALEBO

Canon Speedlite 430EX III-RT
Nákup od
1. 5. 2018
EOS-1D X Mark II
EOS-1D X Mark II

+ odmena

FOMEI LED BAR 17W

ALEBO

LowePro Whistler 450 AW

Prehľad odmien

FOMEI LED WIFI-100D
FOMEI LED
WIFI-100D

Doskové LED trvalé svetlo s výkonom 100W a premenlivou farebnou teplotou v rozpätí 3000K - 8000K. Samozrejmosťou je 95 CRI. Napájanie je riešené batériou alebo zo siete. Svetlo je možné ovládať bezdrôtovo prostredníctvom aplikácie na iOs / Android.

FOMEI LED BAR 17W
FOMEI LED BAR
17W

Farebná teplota svetla sa mení pomocou tlačidla medzi 3200K / 5000K / 5600K / 8000K. Najväčšie využitie nachádza toto svetlo pri kreatívnom portréte. Pomocou nadstavcov je možné z týchto svetiel vytvárať nielen rôzne tvary, ale zostaviť aj jeden veľký LED panel.

Canon Speedlite 430EX III-RT
Canon Speedlite
430EX III-RT

Výkonný, všestranný a prenosný blesk Speedlite ponúka nové možnosti práce s osvetlením. Rádiové spúšťanie uľahčuje ovládanie blesku umiestneného mimo fotoaparát a otvára tak bránu k tvorivému fotografovaniu.

Batoh Whistler 450 AW
Batoh

Batoh Whistler 450 AW sa pýši robustným a športovým prevedením, hmotnosťou 3,1 kg. Do batohu umiestnite DSLR Pro s teleobjektívom, ďalšie 6-8 objektívov, blesk, foto príslušenstvo, statív, osobné veci prípadne outdoorové vybavenie do hôr.

Ako to funguje

Shop

Kúpte vybraný produkt Canon

Form

Vyplňte formulár a nahrajte kópiu účtenky

Check""

Počkajte na schválenie žiadosti

Získajte odmenu

Registrácia

Vyplňte všetky povinné políčka označené "*".

Osobné údaje

Musíte vyplniť Vaše krstné meno a priezvisko.
Musíte vyplniť ulici a popisné číslo
Musíte vyplniť mesto.
Musíte vyplniť PSČ.
Musíte vyplniť telefónne číslo.
Musíte vyplniť e-mail.

Informácie o produkte

Musíte vybrať produkt.
Musíte vybrať bonus.
Musíte vyplniť výrobné číslo.
Musíte zadať dátum zakúpenia produktu.
Musíte vyplniť meno predajca.

Nahrať doklad o nákupe:*

NAHRAŤ Musíte nahrať doklad o kúpe.
Musíte vybrať, ako ste sa dozvedeli o tejto akcii.

* Kompletné pravidlá a podmienky akcie nájdete nižšie.

* Pre modely EOS-1DX Mark II, EOS C200, EOS C300 Mark II a XF405 / XF400 platí táto promoakcie pre nákupy v termíne 1. 5. - 31. 7. 2018

Akcia platí u týchto predajcov


Predajcovia Cinema C100, C200, C300 Mark II

Predajcovia EOS 5Ds, EOS 5DS R, XC10, 1DX Mark II, XF400/405

Predajcovia EOS 5D Mark IV

Predajcovia EOS 6D Mark II

Pravidlá a podmienky akcie

 1. Akcia Canon EOS PROMO 2018 (ďalej len akcia) je určená výhradne pre konečných spotrebiteľov. Cieľom akcie je odmeniť nových majiteľov vybraných zrkadloviek alebo kamier Canon. Typ odmeny je stanovený podľa konkrétnych produktov, ktorých zoznam nájdete na webových stránkach canon.sk/eospromo.
 2. Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť Canon Slovakia spol. s r.o., Karadžičova 8, Bratislava. Organizátorom akcie je spoločnosť CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8. Akcia sa vzťahuje na produkty zakúpené od 15. 2. 2018 do 31. 7. 2018 (31. 8. 2018 pre digitálne zrkadlovky) u vybraných predajcov. Registrácia príslušného nákupu je možná do 15.9. 2018.
 3. Podmienkou účasti je zakúpenie vybraného produktu u vybraných predajcov v Slovenskej republike. Akcia sa nevzťahuje na produkty zakúpené vo veľkoobchodoch, od distribútorov a iných predajcov, než sú uvedení na webovej adrese canon.sk/eospromo. Všetky produkty akcie musia byť nové a originálne produkty Canon. Podmienky tejto akcie nespĺňajú produkty zakúpené z druhej ruky, renovované či repasované produkty ani produkty falšované či akokoľvek inak porušujúce práva na duševné vlastníctvo spoločností skupiny Canon. Produkty vrátené predajcovi nemôžu byť do akcie zaradené a účastníci, ktorí si tieto produkty budú nárokovať, tým porušia pravidlá akcie. Ak sa spoločnosť Canon o takom zneužití dozvie, môže proti prípadným účastníkom podniknúť právne kroky. Všetky produkty akcie musia byť dodané a distribuované spoločnosťou Canon Europa N. V. alebo spoločnosťami skupiny Canon so sídlom v EHP, vo Švajčiarsku či v Lichtenštajnsku.
 4. Podmienkou účasti je potvrdenie o zakúpení produktu. Dátum nákupu musí spadať do obdobia od 15. 2. 2018 do 31. 7. 2018 (31. 8. 2018 pre digitálne zrkadlovky) vrátane. Produkty zakúpené mimo tohto obdobia nebudú do akcie zaradené. Akcia sa vzťahuje na všetky aktuálne súpravy ("kity") k daným modelom.
 5. Odmenu za nákup si možno nárokovať najneskôr do 15. 9. 2018 a toto nárokovanie možno uskutočniť len prostredníctvom webovej stránky www.canon.sk/eospromo vyplnením formulára a nahraním kópie platnej účtenky. Účastníci potom dostanú e-mail s potvrdením, že ich požiadavka bola prijatá. Ak účastník takýto e-mail nedostane do 24 hodín od odoslania žiadosti alebo nemá prístup k počítaču, mal by sa obrátiť na našu telefonickú podporu na čísle +420 226 203 693 (v pracovných dňoch 9,00 – 17,00 h, pri volaní zo Slovenska je nutná predvoľba +420). Organizátor a Prevádzkovateľ akcie nenesie zodpovednosť za oneskorené alebo jej nezaplatené žiadosti. Pri registrácii Účastník musí vyplniť úplne, pravdivo a úplne registračný formulár na webovej stránke www.canon.cz/eospromo, najmä meno, priezvisko, kontaktný e-mail, telefónne číslo, vybrať predajcu, vybrať typ produktu, zadať sériové číslo, dátum nákupu, nahrať doklad o nákupe a uviesť adresu, na ktorú má byť darček zaslaný. Doklad o nákupe musí byť sken alebo fotografia daňového dokladu alebo faktúry za nákup tovaru, na ktorom musia byť zreteľné tieto údaje: Názov predajcu, IČO, DIČ, adresa alebo názov predajne, názov tovaru, cena, dátum predaja. Pokiaľ nebudú niektoré údaje čitateľné, bude žiadosť zamietnutá. Účastník bude následne vyzvaný e-mailom na doplnenie chýbajúcich alebo nečitateľných údajov. Pokiaľ Účastník nedoplní požadované údaje do konca trvania registrácie na akciu, bude jeho žiadosť zamietnutá kvôli neúplnosti registrácie a nesplnením pravidiel akcie, a Účastník tým stráca nárok na odmenu. Na neskoršie dodanie údajov nebude braný ohľad. Prevádzkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom ako spam, čo prevádzkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
 6. Platné nároky na odmenu budú zaslané do 7 týždňov (49 dní) od dátumu prijatia nároku. Dátumom prijatia nároku sa rozumie dátum registrácie pri nárokovaní prostredníctvom webovej stránky. Odmena bude zaslaná Českou poštu DOPORUČENE využitím služby BALÍK DO RUKY. Všetky zásielky budú poistené proti krádeži. O odoslaní odmeny bude účastník informovaný e-mailom. Odmenu nemožno vymeniť za iné produkty či služby, prípadne vyplatenie v hotovosti či prevod na účet. Odmeny nie sú súdne vymáhateľné.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť nárok na odmenu najmä z týchto dôvodov:
  1. nákup produktu neprebehol v danom termíne,
  2. nárok bol prijatý po 15. 9. 2018,
  3. z účtenky nemožno prečítať alebo overiť model produktu, predajcu či dátum zakúpenia,
  4. nárok odmeny nie je v súlade s pravidlami,
  5. formulár nebol vyplnený úplne alebo pravdivo,
  6. výrobné číslo produktu je neplatné,
  7. účastník akcie nemôže doložiť nákup produktu originálom alebo kópiou dokladu o nákupe,
  8. nákup produktu nebol uskutočnený u vybraného predajcu.
 8. V prípade nárokovania si výplaty odmeny na viac než 2 produkty pri registrácii nárokov na rovnakú osobu alebo pri registrácii nároku na rovnakú adresu sa bude každý nárok riešiť individuálne. V tomto prípade môže byť výplata odmeny uskutočnená aj po uplynutí 6 týždňov od dátumu prijatia nároku.
 9. Akcie sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Canon Slovakia spol. s r.o., CreativeDreams s.r.o. ani osoby im blízke. Akcie sa tiež nesmú zúčastniť osoby s trvalým pobytom mimo Slovenskú republiku. Akcie sa nesmú zúčastniť osoby mladšie než 15 rokov.
 10. Účastník týmto berie na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo ("Osobné údaje") spoločnosti Canon Slovakia sro, so sídlom Karadžičova 8, 821 00 Bratislava Praha 7, IČO : 35782889, DIČ: SK20202773144 ("Správca") na účely vykonávania a vyhodnotenia Akcie a zaslanie bonusu. Osobné údaje musia byť uchovávané po dobu minimálne 2 rokov. Neposkytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely bude mať za následok nemožnosť účasti Účastníka v Akcii.
 11. Správca spracováva poskytnuté Osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( "Zákon o ochrane osobných údajov"). Osobné údaje budú spracovávané Správcom prostredníctvom Prevádzkovateľa akcie, spoločnosti CreativeDreams s.r.o., so sídlom Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračným číslom 00026532. Spracovanie Osobných údajov prebieha automatizovane prostredníctvom elektronického systému a tiež manuálne. Osobné údaje budú archivované v kryptovaných elektronických súboroch podľa smernice GDPR, v ktorých budú spracované pre vyššie uvedené účely. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12 a 21 zákona o ochrane osobných údajov, tz. Najmä má právo prístupu k Osobným údajom, právo na opravu Osobných údajov a ich likvidáciu a tiež právo byť zabudnutý. Účastník prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú správne a pravdivé. V prípade pochybností sa môže Účastník obrátiť na Správca alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Osobné údaje v tvare meno, priezvisko, adresa a email budú použité pre dopravu darčeka a to formou zadania týchto údajov do systému České pošty, ktorá pre Prevádzkovateľa akcie túto službu zabezpečuje.
 12. Účastník súčasne môže udeliť súhlas so spracovaním vyššie uvedených Osobných údajov na marketingové účely, tz. Ponúkanie obchodu a služieb Správcu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, a to na obdobie 3 rokov od skončenia Akcie alebo do odvolania súhlasu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať
 13. Organizátor a prevádzkovateľ akcie si vyhradzujú právo kedykoľvek zrušiť platnosť, upraviť alebo zmeniť túto akciu bez vzniku akýchkoľvek záväzkov, ale vždy sa budú snažiť minimalizovať vplyv takýchto zmien na účastníka akcie, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. Okrem toho si vyhradzujú právo na preverenie akýchkoľvek nárokov s cieľom zaistenia dodržania týchto podmienok, ako i právo na vyžiadanie si ďalších informácií a dodatočných dokumentov. Organizátor akcie si vyhradzuje právo vylúčiť nároky alebo účastníkov, ak má podozrenie, že sa akcia akokoľvek zneužíva. Rozhodnutia vo veci tejto akcie sú konečné a nebude sa o nich viesť žiadna korešpondencia.

V Bratislave, 29. 1. 2018.

Prípadné otázky smerujte na organizátora akcie:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: cashback@creativedreams.cz